Project Description

Park Hofbogen

Park Hofbogen in Rotterdam heeft een tuinontwerp van Buro Ludo. Er was veel behoefte aan een park in dit deel van de stad, door gebrek aan openbaar groen.

Het park is gelegen op het dak van het voormalige station Hofplein. Dit station werd in 2010 opgeheven, waardoor het dak van vierduizend vierkante meter vrij kwam. Buro Ludo werd gevraagd een ontwerp te maken voor een deel van het dak.

De inspiratie is ontstaan door de zes spoorlijnen die vroeger op het station uitkwamen. Deze komen terug in het ontwerp van de Hofbogen als voetpaden. De lanen bestaan uit schelpjes, verwijzend naar het spoor dat direct van Rotterdam naar eindpunt Scheveningen liep.

Tussen de paden zijn houten vlonders aangebracht. De organische structuur hiervan is gebaseerd op de vertakking van bomen. De achterliggende gedachte is, dat dit deel van het dak het startpunt is van de boom, die in de toekomst nog verder naar het Noorden kan groeien. De vlonders lopen trapsgewijs het park in.

Bij de invulling van de beplanting heeft Buro Ludo rekening gehouden met de boogconstructie van de Hofbogen, het was bijvoorbeeld niet mogelijk om op alle plekken bomen te plaatsen in verband met de constructie. De geplaatste moestuin is een wens van de buurtbewoners.

locatie
Rotterdam

cliënt
Hofbogen BV

ontwerp
Ludo van de Walle

realisatie
N.V.T.

status
Gedeeltelijk gerealiseerd – augustus 2013